Παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης για το Περιβάλλον και το Κλίμα

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Φροντιστήριο διοικητικής δικονομίας, 18.11.2022

Μπορείτε να κατεβάσετε τις ασκήσεις που θα χρησιμοποιηθούν στο φροντιστήριο εδώ (3 αρχεία):

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Διάγραμμα παραδόσεων διοικητικής δικονομίας

Μπορείτε να κατεβάσετε το διάγραμμα παραδόσεων της διοικητικής δικονομίας για το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023 εδώ:

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Σύνθεση δημοσίου δικαίου 3-6-2022

Θα μιλήσουμε για τα προβλήματα κατάργησης της δίκης λόγω ελλείψεως αντικειμένου με βάση την απόφαση ΣτΕ 625/2022, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε εδώ:

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Σύνθεση δημοσίου δικαίου: Όψεις του δικαιώματος δικαστικής προστασίας στις διοικητικές διαφορές

Θα συζητήσουμε για τα εξής ειδικότερα ζητήματα δικαστικής προστασίας και οργάνωσης της διοικητικής δικαιοσύνης:

α) Οι προϋποθέσεις παραδεκτού των ενδίκων βοηθημάτων ενόψει του δικαιώματος δικαστικής προστασίας:

β) Το πρόβλημα της ευθείας προσβολής διατάξεων τυπικού νόμου:

γ) Η συνταγματική απαίτηση ορθολογικής οργάνωσης της διοικητικής δικαιοσύνης:

δ) Προβλήματα δικαστικής προστασίας κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων:

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Σύνθεση 6.5.2022

Θα συζητήσουμε για τις εξής αποφάσεις:

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Σύνθεση δημοσίου δικαίου, 1η Απριλίου 2022

Θα συζητήσουμε για τις κυβερνητικές πράξεις με βάση τις αποφάσεις ΣτΕ Ολομ. 22/2007 και 2787/2015. Μπορείτε να τις κατεβάσετε εδώ:

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Διοικητικό δίκαιο – γενικό μέρος, διάγραμμα 2022

Μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ:

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Σύνθεση δημοσίου δικαίου, 18.3.2022

Θα συζητήσουμε για τον κανόνα του απαράδεκτου της άσκησης δεύτερου ένδικου βοηθήματος στην ίδια υπόθεση στη διοικητική δικονομία, με βάση την απόφαση ΣτΕ 2460/2021, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε εδώ:

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Σύνθεση δημοσίου δικαίου, μάθημα 11.3.2022

Θα συζητήσουμε με βάση την απόφαση Ολομέλειας ΣτΕ 891/2008, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε εδώ:

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized